My headset keeps disconnecting for no reason

Dont know what to do.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe