Ga door naar hoofdinhoud

The TI-84 Plus Silver Edition is a graphing calculator released in 2004. It includes a USB port, pre-loaded software, APPS, storage, and a removable front and back case.

32 Vragen Bekijk alle

Why did my calculator shut off in the middle of using it?

I was using my calculator and in the middle of my using it ,it just shuts down and will not cut back on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Its due to batteries. There may be problem with batteries slipping

add paper/card piece over the batteries

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Marissa Dorsey zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 529