How to remove the steering wheel of Dodge Journey

I have to remove steering wheel for spiral contact substitution, but he don’t unhooks.

i need a special tool?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe