Ga door naar hoofdinhoud

The Kodak ESP 3 is an all-in-one photo color inkjet printer.

36 Vragen Bekijk alle

The program file for printer accidentally deleted

my daughter deleted my printer software for the 2150 how can i get it back?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

If you have the printer software (driver) load it on your computer. If not you can download it from the manufacturer’s web site. Some printers include the driver files in their memories, so they are automatically detected and loaded by the computer.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

stacey zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 45