one of the adjusting ears

one of the adjusting earcups is not adjusting at all is just sliding an scratching my headphones

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe