Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for motorcycles manufactured by the German motor group, BMW.

17 Vragen Bekijk alle

Does anyone have a good engine cleaning guide for Bmw 1985 r80 rt?

I purchased a bmw r80 rt recently and took it apart to clean the parts, does anyone have a solid guide to cleaning the engine entirely and seal replacements because it runs but leaks everywhere? Thank you

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

any parts in specific?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try this one - in german!

http://www.engelmann-site.de/media/files...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ahmed Huse zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 179