asus zendwatch cover lense cracked

I have a zendwatch 2 and the cover lenses is cracked. Can it be replaced? can i order one and replace it myself?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe