Ga door naar hoofdinhoud

The Baby Lock Ellegante 2 is a compact version of an industrial embroidery machine, produced by Baby Lock.

16 Vragen Bekijk alle

Threaded correct. Error upper thread may not be threaded correctly

I have treaded my upper thread correctly buy continue to get error “Upper thread may not be threaded correctly”

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

sometimes a tiny bit of dust and fluff can get between the small tension discs. Use a fine piece of cloth and carefully insert it between the discs and gently manipulate it to clean or dislodge any dust. Hope this helps :)

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Carolyn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 76