Heater selector switch not functioning properly

My heater selector switch is not functioning

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Do you mean that the air coming through the vents isn't hot? What are the exact symptoms?

door

Voeg een opmerking toe