My infotainment center is stuck on a phone call. Says connected but i?

My infotainment center will not respond is stuck on a connected call, but the call is not there.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe