Why smoke from passenger side hood

My 2008 BMW xi white smoke comes out the passenger side hood. I noticed when heat is on nut soon goes away. Not overheating, just puzzling.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe