Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Een e-sigaret is een herbruikbaar alternatief voor traditioneel roken.

108 Vragen Bekijk alle

My Asphire Typhon 100 wont charge anymore

Had it for less than 8 months. All of a sudden it won’t charge. Can someone please help me. I really like this mod and would hate to replace it.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Have you tried using a new battery? An old battery is the most common reason for a no-charge situation. Also closely inspect the charge port to be sure that it isn’t loose.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

3ZHollowHH !! zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 18

Altijd: 956