Ga door naar hoofdinhoud

Guides and repair information for Braven speakers.

36 Vragen Bekijk alle

need cords to power my speaker

where can i get the power cords for my braven brv1 speaker

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here’s a replacement power cord link.

https://www.amazon.com/Braven-BRV-X-1407...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

sim07 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 54