Ga door naar hoofdinhoud

Android phone from BLU, released September 2015.

9 Vragen Bekijk alle

WHY MY BLU PURE XL Touch screen does not respond?

Why does my BLU PURE XL Touch Screen not responding at all? please if you know what went wrong with it let me know. thanks

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

You may have to hard reset your phone. Back up all of your data as hard resetting your phone will erase all of your phone’s data!

Back up a locked Android phone

Hard reset Blu Pure XL

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Teshome Gebre Woldegiyorgis zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 69