Ga door naar hoofdinhoud

Panasonic 2 Cell Dark Blue Plastic "Super Lite" flashlight.

2 Vragen Bekijk alle

What type of batteries?

What specific batteries do I need to put into the Panasonic Super Lite Flashlight? I have had it for years and not sure what to put inside of it.  Thanks in advance.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Don’t guess. Open it up and look:

Battery size D

Panasonic Super Lite Flashlight Teardown

Was dit antwoord nuttig?

Score 3

2 opmerkingen:

Yup. They are D batteries, I can confirm this as I have this flashlight myself.

door

Thank you very much!

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

lkoontz70 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 22

Altijd: 280