Replace "Multi"´" plastic door for USB cable (wont stay shut)

Tiny flimsey door marked Multi for USB cable wont stay shut as one of the tiny lugs to keep it shut has broken off

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe