Ga door naar hoofdinhoud

The Alcatel OneTouch Pop Icon is a smartphone with an Android operating system. The release date for the Pop Icon was October 2014. Model number: A564C.

50 Vragen Bekijk alle

goes to welcome screen and wants the person that owned it ,there googl

i bought it used and unlocked

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

2 opmerkingen:

how do i put my google in

door

Are you able to get into the phone’s settings? If so we can wipe their data off and give you a fresh start.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Search YouTube for model name of phone + google account bypass. It's all explained how to bypass it there.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

pamclements65 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 45