Ga door naar hoofdinhoud

Google-branded tablet with a 7" screen. The device needs only prying tools and screwdrivers to fix. Model number: ME370T.

150 Vragen Bekijk alle

Won't startup stays in a loop

Won't start up keeps going in a loop with the circles and the word Google

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @jmmo ,

Try performing a hard reset, using the buttons on the tablet.

Before performing a hard reset ensure that the battery is fully charged.

Be aware that a hard reset will erase all your user data and downloaded apps. It will restore the tablet to its’ factory default (or last system updated) condition.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

John Mello zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 40