My speakers dont work I got no sound

When i play videos i get no sound i have to plug my head phones in to hear a video

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe