Black mesh in speaker

Somehow I pulled out the black mesh in the speaker slot. Where can I get a new one?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe