Not charging via charging port

Tried other charging cables and sockets. Device not charging.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe