Lens always focus not showing in screen

Why is it my samsung camera is if everytime i turned it on my lens is always focusing but wont show on screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe