phone is damage after putting on charge

It doesnt on after putting it on charge how can i fix that

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe