Ga door naar hoofdinhoud

7.9 inch display / Model A1455 / Available in black or white / Announced October 23rd, 2012 / 16, 32, or 64 GB capacity

30 Vragen Bekijk alle

What is the best way to remove iPad mini screen?

I would like to know the best and cheapest method for removing the screen on the iPad mini.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The best way I have found is an iOpener and opening picks, both of which can be found in the “Opening Tools” sections of the Tools Store.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sam Quinn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 50