Calculator display half is showing another is black

My calculator display is showing half part

And another part is showing black

Please tell me how can i repair it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe