How do you restart a car disabled by a kill switch?

How do you restart a 1996 Honda Accord that has been disabled by a kill switch? What are the steps to bypass the kill switch and restart the car?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe