Ga door naar hoofdinhoud

Hybrid laptop/tablet manufactured by Microsoft. Released November 2017.

26 Vragen Bekijk alle

Microsoft Store live tile stopped working

The live tile does not display the products on the current version or release of the MS Store. Is there anything wrong?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

It is possible that the tile is stuck in “vanilla” state. Just click it again to update.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Albert zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 295