Where can battery contact plate be purchased?

Where can Neoclassic 90 battery contact plate be purchased? Fuji Edison NJ parts dept. only had battery door.

thank you

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe