Ga door naar hoofdinhoud

The 8th generation Honda Accord

33 Vragen Bekijk alle

Car won’t Start, fuel light flashes

Car will try to turnover but not start. Gas light flashes while trying. Gas tank isn’t empty.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I would get some more gas ans pur it in then try push starting the car

Or put the gas in bounce the car few times and then try starting again

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Michael Southerland zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 267