Ga door naar hoofdinhoud

An industrial gas-powered stove by Vulcan.

27 Vragen Bekijk alle

New oven door springs

Put new springs on the oven door and now it won’t stay open. Have tried adjusting spring tension but doesn’t seem to help.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Sounds like you got the wrong springs.

Take one off.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

2 opmerkingen:

They look right. How will taking one off help?

door

Taking one off reduces the pull on the door by 50%.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Gary zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 188