Screen does not work

Screen will not come on. Hard reset does not work.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe