schematic to diable VATS passkey , security lock malfunction. bypass

2008 chevy passkey security lock key .

The bypass to reset key doesn't fix.

I would like a schematic of the security lock to bypass using a resistor to complete the circuit.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe