The screen is blank

The screen is blank on my HP c309a photosmart printer. Can it be replaced?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe