Ga door naar hoofdinhoud

This an 8 inch light blue tablet, with dual cameras and is for students and home use.

13 Vragen Bekijk alle

Why wont it power on when plugged up it shows orange light also sayin

Wont come on or do anything red light is on when plugged to charger

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

1 Antwoord

Most likely your battery is dead. Get it checked.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Terry Norris zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 5

Altijd: 58