Ga door naar hoofdinhoud

Eighth generation of the Honda Civic.

59 Vragen Bekijk alle

Why is my battery light on?

Why is my battery light on ?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Could be a number of reasons. Your battery needs replacing, or the posts are dirty, or you may need an alternator... See a mechanic and have them scan the computer code.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Cecy Alvarez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 361