Ga door naar hoofdinhoud

The Galaxy Pocket Neo is a low-end slate-form Android smartphone released by Samsung in June 2013. Identifiable by model number GT-S5310.

4 Vragen Bekijk alle

Why do I have to double tap to unlock phone before making a call

why do I have to double tap to unlock phone before making a call

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

This is how the phone works. This phone doesn't have a proximity sensor.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

shelley333 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 129