Ga door naar hoofdinhoud

Repair information, service manuals, and troubleshooting help for refrigerators manufactured by LG Electronics.

124 Vragen Bekijk alle

LG Refrigerator/Freezer stopped cooling.

LG LSXS26366

LSXS26366S French Door LS Refrigerator/Freezer is not cooling anymore. Everything else seems to be working on the unit.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

You may have caught it during a defrost cycle. Actually the refrigerator is cooled by the freezer.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Does the freezer part cool? if not, is the compressor running? If the compressor is running and the freezer is cold, maybe you have an ice clog that avoids the fresh air go to the fridge cabinet. To fix it, you must stop it at least for 24 hours and let it completely defrost. If the compressor is not running, maybe it is broken. If the compressor is running but not freezing any of the cabinets, maybe it is a gas leak.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Terry Mandel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 27

Altijd: 885