not register on network..

my samsung a7 2016 after update my software he sows not register on network ? how to solve it my problem....

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe