Why sell starter not working

my vespa is not starting on cell starter also not working digital meter but if i start scoter buy kick suddenly digitak meter starts working and horn horn is working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe