Ga door naar hoofdinhoud

The Acer Aspire R7 is a touch screen laptop with a floating hinge. This model was released in 2013.

9 Vragen Bekijk alle

there is some way to upgrade from core i5 to a core i7?

there is some way to upgrade from core i5 to a core i7?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @arqgoro

Well the current processor on your laptop is soldered directly into the mainboard.

it is designed not to be user replacement.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Carlos Gonzalez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 143