Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for LED, LCD, HD and other Vizio TVs.

551 Vragen Bekijk alle

TV screen stuck on "MGO is launching please wait"

Why is my TV screen stuck on "MGO is launching please wait"?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Een opmerking toevoegen

iPhone Batterij Fix Kits

Slechts $29.99

Buy Now

iPhone Batterij Fix Kits

Slechts $29.99

Buy Now

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

I had the same problem. I unplugged it and plugged it back in and it started working. Hope this helps!

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Rachel Tyson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 26

Afgelopen 7 Dagen: 122

Afgelopen 30 Dagen: 615

Altijd: 8,922