Ga door naar hoofdinhoud

The Nikon D5300 is an upper-entry-level DSLR with a 24Mp DX-size sensor. It was announced by Nikon in October 2013.

29 Vragen Bekijk alle

Flash wont turn off

Even when my flash is closed the flash still fires, the only way I can take a photo without flash is on the no flash setting. also my camera is a nikon d5500 but it wasnt an option.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

exactly the same thing has happened to me with exactly the same camera. It happened after I dropped it :/

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Ethan Russell zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 1

Altijd: 71