Ga door naar hoofdinhoud

The DeLonghi ESAM family of products is a line of automatic coffee machines for making lattes, cappuccinos, espressos, and other drinks. Look for the model number ESAMxxxx on a sticker on the back or bottom of the device.

23 Vragen Bekijk alle

De Longhi grinder issues

The grinder on my Delonghi Magnifica is not grinding anymore but just whirrs

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

A last solution is changing the grinder:

https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatz...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Michael Dorland zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 1,554