Ga door naar hoofdinhoud

The Aspire 7741Z is a notebook by Acer with a 17.3" HD widescreen LED-backlit display.

20 Vragen Bekijk alle

My acer laptop wont print to my printer

My acer laptop won't print to my printer. It's not the printer as my printer is printing from other laptops etc.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

We will need more information before being able to help you with this.

  • Is your printer connected directly to the computer, is it connected to the network, or do the computers print to it directly via wireless?
  • What operating system is on your computer?
  • What is the brand and model number of your printer?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

connected directly to printer

printer is deskjet 3510 hp

hp deskjet 3510

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Janet Oshea zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 703