view screen only shows half a screen

my unit only shows half a view screen of information

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe