My wires got a short from fuse box to steering wheel

need wiring color codes from fuse box to steering wheel

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe