Ga door naar hoofdinhoud

7.9 inch display / Model A1455 / Available in black or white / Announced October 23rd, 2012 / 16, 32, or 64 GB capacity

30 Vragen Bekijk alle

Cracked LCD. Do I need a new shield plate for it?

My iPad mini LCD is cracked, so I'm replacing it with a new one. Do I need a new shield plate as well, or can I just reuse the old one?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

You can definitely use the existing shield plate, no need to replace it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

slapstick4235 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 77