Ga door naar hoofdinhoud

The Polaroid Cube is a splash-resistant, shockproof, and mountable camera that takes 6 megapixel pictures and shoots videos in 720p or 1080p HD.

12 Vragen Bekijk alle

Does the cube work with android devices

Poloroid cube + is it compatible with android os

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

You can download the Cube+ App from Google Play here: https://play.google.com/store/apps/detai...

You can view your user's manual here: https://meetpolaroid.com/wp-content/them.... Page 16 has the instructions for installing the app, syncing the app to the Cube+, and connecting the Cube+ to Wifi.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Don Robinson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 23

Altijd: 805