Why my bose speaker will not come on, no lights showing?

Why my bose speaker will not come ON, no lights showing on speaker?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe