Ga door naar hoofdinhoud

The 1999 Chevrolet Malibu is part of the fifth generation (1997-2003) manufactured by General Motors. This is the first smaller, front-wheel-drive Malibu that General Motors put back on the market after the Malibu line was temporarily discontinued in the early 1980's.

56 Vragen Bekijk alle

Control arm passenger side

Is the control arm on the passenger side rear or front facing?

Update (05/14/2018)

It is a 1998 chev malibu 2.4

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Front right control arm on a 2000 chev malibu looks like this, https://www.rockauto.com/en/catalog/chev...

The trailing arm runs off to the rear . The ball joint and front bushing run parallel to the axle. Hope this helps

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

1 Opmerking:

1997-2003 were all the same so pic is good for your year as well

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

fcarney10 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 76